Home » Kpm Prograom Pensizwazahan Guru.html

Kpm Prograom Pensizwazahan Guru.html

Advertisement

Mgb daerah sepang: etukar bukan guru, Bahagian sumber manusia, kementerian pelajaran malaysia telahpun menyediakan aplikasi secara atas talian (online) yang dinamakan etukar bukan guru bagi. Mgb daerah sepang: sistem pergerakan pengetua guru, Majilis guru besar (mgb) sepang dianggotai oleh 24 orang guru besar (gb) sekolah kebangsaan (sk), 6 orang gb sekolah jenis kebangsaan cina (sjkc) dan 8.

Advertisement